Mijn opleidingen

Lean Six Sigma Master Black Belt

Als Master Black Belt kan ik trainingen verzorgen op  Yellow Belt tot en met Black Belt (LSS) niveau en in organisaties een cruciale rol vervullen bij de uitrol en implementatie van een succesvol Lean of Lean Six Sigma programma. Voor die sleutelpositie is niet alleen theoretische bagage een vereiste, maar juist ook aandacht nodig voor programmamanagement, change management, coaching- en trainingsvaardigheden. In de Master Black Belt training en certificering leg ik naast de theoretische verdieping, dan ook het accent op:

  • Het coachen van (Lean) Six Sigma practitioners zoals Black Belts en Green Belts.
  • De resultaatverantwoordelijkheid voor (Lean) Six Sigma programma’s.
  • Het zelf ontwikkelen van trainingsmateriaal en overdragen van kennis.

Daartoe volg ik minimaal een zestal masterclasses voor theorie gecertificeerde Master Black Belt:

  • Didactische vaardigheden en werkvormen (verplicht 04/2019 afgerond)
  • Verbeterprogramma initiatie en uitvoering (verplicht, 07/2019 afgerond)
  • Statistiek in de praktijk (vrije keuze, 07/2019 afgerond)
  • Policy Deployment (vrije keuze, 08/2019 afgerond)
  • Coachingsvaardigheden & meesterlijke vragen (verplicht, 08/2019 afgerond)
  • Organizational Behaviour Management (vrije keuze, 11/2019 afgerond)
Voortgang (6 van 6 afgerond)
0%

Gecertificeerd Profile Dynamics Consultant

De persoonlijke drijfverenanalyse en de team- en organisatieanalyse zijn krachtige instrumenten die snel een beeld geven van wat mensen ten diepste drijft. De certificeringsopleiding is een intensieve scholing in de drijfveren van Graves en hun betekenis voor mens en organisatie. De opleiding bevat uitgebreide uitleg over de kleuren- en waardensystematiek. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt duidelijk hoe de methode effectief ingezet kan worden in tal van situaties.

Behaald
0%

Lean Six Sigma Black Belt | Theorie- en Praktijkgecertificeerd

In maart 2018 ben ik gestart met mijn Post HBO Lean Six Sigma Black Belt opleiding (IASSC geaccrediteerd). Deze opleiding wordt verzorgd door The Lean Six Sigma Company. De focus van Lean Six Sigma ligt op het verhogen van de klanttevredenheid en het genereren van (financiële) resultaten voor een organisatie. Door te focussen op datgene wat voor de klant écht belangrijk is en fouten in de uitvoering terug te dringen, wordt het aantal processtappen gereduceerd (Lean) en de uitkomst van de processen voorspelbaar gemaakt (Six Sigma). Deze opleiding zorgt er voor dat ik organisaties kan ondersteunen in het realiseren van hun ambities. Naast het behalen van mijn Post HBO diploma ben ik ook zowel theorie- als praktijk gecertificeerd Lean Six Sigma Black Belt. Meer informatie over mijn praktijkopdracht is te vinden via deze link.

Behaald
0%

Parttime Master Bedrijfskunde | MSc BA

RSM

Naast mijn fulltime werkzaamheden heb ik mijn MSc BA opleiding heb ik succesvol afgerond aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Mijn major was Strategisch Management en Strategische Vernieuwing. Mijn thesis: “De invloed van interactionele en motivationele factoren op het proces van kennisdeling” is hier terug te lezen.

Behaald
0%

Management- en Leiderschapsprogramma

Aan Nyenrode Business Universiteit heb ik een management- en leiderschapsprogramma gevolgd. Centraal stond het naar een volgend niveau brengen van mijn persoonlijk leiderschap en het vergroten van mijn effectiviteit als leider. Dit door vooral uitgebreid stil te staan bij mijn leiderschapsstijl en zelfbewustzijn.

Behaald
0%

Professional Scrum Master | PSM-1

De Professional Scrum Master (PSM-1) training is een tweedaagse training, waarin wordt ingegaan op de theorie en principes van Scrum. De training heb ik afgerond en moet enkel het examen afleggen. Middels deze opleiding ben ik staat om met Scrum te starten in teams of de effectiviteit van het werken met Scrum te verhogen.

Theorie afgerond, examen afleggen
0%

Wilt u mijn kennis en ervaring inzetten om uw ambities waar te maken?