Persoonlijke visie

Organisaties – en de mensen die er werken – moeten voortdurend zien te anticiperen op vraagstukken die op hen afkomen. Hun wendbaarheid is voor een groot deel bepalend voor blijvend succes, rendement en (maatschappelijke) toegevoegde waarde . De vraag is hoe zij met souplesse daarin het goede kunnen doen.

Ik ben ervan overtuigd dat alleen kennis daarbij niet volstaat. Mensen en hun organisaties worden pas écht wendbaar, als zij leren over veranderingsprocessen in hun eigen context. Vanuit hun eigen vraagstukken, met een kritische blik op kennis en modellen en met een voldragen redenering onder de veranderopgave en eigen handelen. Dat kan alleen door actuele en urgente vraagstukken uit de praktijk te vervlechten met kennis uit de organisatie- en veranderkunde en daarmee te experimenteren. Dat is exact wat ik wil brengen.

In organisaties waar ontwikkelen en veranderen niet vanzelf gaat, ben ik graag de prikkelende vragensteller en frisse blik. Boeiend vind ik het inspelen op de onbewuste processen die een rol spelen bij verandering, zonder de vaart en uiteindelijke bedoeling uit het oog te verliezen. Het intrigeert mij hoe wij onszelf soms gevangen houden in onze eigen gedachten. Intens gelukkig voel ik mij, als het is gelukt om mensen te leren ‘van muren deuren te maken’ en zij met elkaar de positieve en creatieve flow te pakken hebben

Ik ben er in de afgelopen jaren van overtuigd geraakt dat kennis en kenniscreatie een van de belangrijkste bronnen is voor het realiseren van een duurzaam concurrentievoordeel. Innovatie ontstaat juist door het uitwisselen en combineren van kennis en dat is verschillende factoren afhankelijk. Het identificeren van kennis, het creëren van mogelijkheden om kennis te verbinden en te integreren, zie ik als een van de belangrijkste aspecten van het leidinggeven.

Vanuit mijn visie en overtuigingen is mijn houding dan ook meer gericht op verbinding en dialoog. Op het creëren en stimuleren van een lerende organisatie, waar we met zijn allen hard werken, elke dag een beetje beter worden en uiteindelijk de gezamenlijke ambitie waar maken. Dat is namelijk waar mijn passie ligt en ik waar ik energie van krijg.

Geïnteresseerd om mijn persoonlijke visie aan te laten sluiten op uw onderneming?