Mijn werkwijze

 • Eigenaarschap

  Mijn werkwijze is er op gericht om samen met opdrachtgevers te bedenken welke aanpak effectief werkt in hun context. Ik ga niet blind populaire filosofieën zoals Semco-stijl, zelfsturing of agile uitrollen. Elke context is namelijk anders en vraagt zijn eigen aanpak en werkwijze. Het is belangrijk dat er ambitieus eigenaarschap is om iets in beweging te zetten. En dat men voelt dat er iets op het spel staat. De gedeelde ambitie geeft vervolgens energie om de mouwen op te stropen en samen iets voor elkaar te boksen.

 • Poten in de klei, niet op de hei

  Ik geloof dat mensen vooral leren door te doen en ervaren. Ik sluit daarom liever aan op de werkvloer dan op de hei om over ander gedrag te praten. Uiteindelijk komt iedere verbetering neer op ander gedrag in het dagelijks werk. Samen met de betrokken teams ontwikkel ik nieuwe manieren van werken. Hoe beter nieuwe manieren van werken bij de praktijk aansluiten, hoe gemakkelijker ze over te pakken zijn, hoe sneller ze bij mensen aanslaan.

 • Kleine verbeteringen, groot effect

  Snel de verbeterbeweging realiseren begint door te starten met vele kleine acties. Hoe kleiner, hoe haalbaarder namelijk. Zo help ik de betrokkenen om snel te starten met de nieuwe manieren van werken. Gaan de prestaties omhoog dan gaan we er mee door. Al die kleine succesvolle acties werken aanstekelijk en daarmee stimuleer ik dat leidinggevenden en teams eigenaarschap nemen om continu te leren en verbeteren.

 • Aanstekelijk verbeteren

  Bevlogen medewerkers zorgen voor een hoge klanttevredenheid en optimale prestaties. Soms zorgen onbewuste gewoontes en ongrijpbare belemmeringen ervoor dat de nieuwe manier van werken maar niet aanslaat. Vaak zijn ze lastig te herkennen en onder woorden te brengen. Door in contact te treden met medewerkers, het achterhalen van persoonlijke drijfveren en het bieden van veiligheid om te leren en experimenteren, speel ik in op onbewuste processen die een rol spelen bij verandering, zonder de vaart en uiteindelijke bedoeling uit het oog te verliezen. Met mijn positieve energie en creativiteit creëer ik een aanstekelijk effect waardoor anderen mee willen doen.

 • Moderne technieken, praktische uitvoering

  We hebben vaak de neiging om lang te blijven praten en plannen te maken. Vooraf weet je echter het minste wat werkt. Daarom werk ik vanuit de principes ‘van A naar B op de manier van B’ en ‘tempo maken boven volledig willen zijn’, kortom: leren door te doen! Ik gebruik elementen uit het agile-denken zoals de klant centraal, het zelfsturend en oplossend vermogen benutten op de ‘werkvloer’, visueel management, en kort-cyclisch leren en verbeteren door experimenten, sprints en weekstarts. Maar een methode als Scrum is geen doel op zichzelf. Ik onderzoek liever waar de energie zit en ga dan samen met de betrokkenen de aanpak ‘op maat’ maken. En dan snel aan de slag om uit te vinden hoe de prestaties te verbeteren zijn.

Spreekt mijn werkwijze u aan?